Mit is..?: Támogatóink adományait különböző utakon, de minden esetben vissza nem térítendő támogatás formájában szétosztjuk olyan civil szervezetek részére, akik felvállaltan túlnéznek a saját működésükön és a közösség építését partnerekkel képzelik el. Így, közösen nagyon jó dolgok születhetnek.

Mi ennek a formája és kit érint?: A Dunakanyar jobb parti települései, illetve lakossága a célcsoport, akik egy földrajzi egységet képeznek, innen jöhetnek a települések civil szervezetei pályázni. A civil szervezetek ambíciója, kreativitása nagy érték, ha ez több szervezet, település összefogásaként megvalósuló projektekben fog testet ölteni, elértük a  célunkat. Nézzétek meg az “1000x” Programot a Projektek között. Ebből hagyomány lesz.

Honnan a forrás?: Minket is támogatnak, főleg olyanok, aki velünk egyetértve nem egy fix célt, egy meghatározott feladatot szeretnének támogatni, hanem egy ernyőszervezetet, ami motiválja a közösségét, a célcsoport közösségfejlesztő ötleteit karolja fel. Közös ügyünk, hogy közösségekben kell élni, tegyünk érte, hogy ez jó legyen. Együtt jobb bármit csinálni.

Kitől függünk?: Senkitől, csak olyan támogatást fogadunk el, amiért nem kell teljesíteni semmilyen kérést, nem kell elfogadni irányítást.

Hogyan lehet kikerülni a kéréseket?: A kérést nem, csak annak teljesítését. Mi anyagilag függetlenek vagyunk minden szervezettől, és addig csináljuk, ameddig ez így is marad. Ez az alapító akarata.

Mi ebben a hasznunk?: Kattints a “Támogatói programok”-ra.

Jó a fizetés az Alapítványban?: Nem veszünk fel fizetést, itt minden munka ÖNKÉNTES, az infrastruktúrát a támogató cégek adják. Csak olyan támogatást költünk az alapítvány működésére, amit célzottan nem lehet másra. Az ilyen támogatásból, ránk jellemző módon, inkább előnyt kovácsolunk, azért hogy az Alapítványunknak legyen saját, megújuló anyagi forrása. Nézd meg a “Menedék” Projektet.

Van elég munkatárs?: Az “ÖNKÉNTES Program” megoldja a humán kérdést. Nagyon sok lelkes fiatal van, szívesen segítenek. Mi meg hálásak vagyunk a munkájukért, amit meg is szoktunk köszönni. Erről az “Önkéntes Program” alatt bővebben lehet olvasni.

Hogyan gyűjtünk támogatókat?: Kezdetben személyes ismeretségen keresztül, aztán a programok sikeressége a siker záloga. A “Támogató Program” űrlapját kitöltve bárki szívesen látunk.

 

Természetesen a hivatalos megfogalmazás: 😉

III. Az alapítvány célja és tevékenysége

 1. Az Alapítvány közérdekű céljai:

Az Alapítvány elsődleges célkitűzése a Dunakanyar, mint jól körülhatárolható földrajzi egység településein élők szociális és egészségügyi ellátásai, a közoktatási intézmények működése, kulturális és közművelődési szolgáltatásai fejlesztésének és javításának, az épített és természeti környezeti értékek védelmének elősegítése, a hátrányos helyzetű lakossági rétegek segítése, a földrajzi egység fejlődését célul kitűző kezdeményezések pénzbeli és egyéb módon való támogatása, s mindezek által hozzájárulás a Dunakanyar területén lakók és dolgozók életminőségének emeléséhez, a kerülethez való kötődés, lokálpatriotizmus erősítéséhez.

 1. Az Alapítvány közvetve, vagy közvetetten az alábbi tevékenységekkel valósítja meg tartós közérdekű célját:
 2. Adománygyűjtés, adományozás-szervezés az 1. pontban megfogalmazott közérdekű célokat megvalósító helyi programok megvalósításának támogatására.
 3. Pályázati felhívások közzététele, a helyi igényű közérdekű, közösségi programok generálására és támogatására.
 4. Kampányok- és adományozói programok szervezése a minőségi adományozói kultúra terjesztése érdekében a térségben.
 5. Közösségi kezdeményezések támogatása: elsősorban szakmai tanácsadással, képzési programokba való bekapcsolódás lehetőségével, munkaerő- és más erőforrás kölcsönzéssel/közvetítéssel, partneri találkozókon való részvétellel, anyagi eszközökkel.
 6. Lakossági kommunikációs közösségi terek, felületek és fórumok működtetése a szükségletek felmérésére, az alapítvány pályázati kiírásainak orientálását segítő kezdeményezések feltárására, a lakosság véleményének, ötleteinek megismerésére, szimpátiaszavazásokhoz és egyéb közösségi véleménycsere generálása érdekében, melyek nyilvános fórumot teremtenek a helyi adományozás nyomon követéséhez és fejlesztéséhez.
 7. Szolgáltatásnyújtás
  1. Helyi lakosoknak a közérdekű, közösségi kezdeményezéseik megtervezéséhez, kivitelezéséhez, értékeléséhez;
  2. Helyi lakosok formális (szervezeti), vagy informális (szomszédsági) csoportjainak a közérdekű, közösségi kezdeményezéseik megtervezéséhez, kivitelezéséhez, értékeléséhez;
  3. Helyi vállalkozóknak, cégeknek a cég adományozói kultúrájának, támogatási eljárásának kialakításához;
  4. A helyi önkormányzatoknak a közösségi erőforrásokkal való gazdálkodás és a háromoldalú partnerség erősítéséhez a Dunakanyarban.

Tanácsadások, konzultációk, képzések, szakértői találkozók, műhelymunkák, támogatói találkozók, vásárok és más hasonlói szakmai támogató események szervezése.

top